Luaj musikënPauzë
scripichnyi_kliuch
logo
globus
Luaj musikënPauzë
Shqip
languages
book

Botim i shtypur

Botim i shtypur

Blini versionin e printuar të librit me dorëzim në vendin tuaj.

"Përralla e Lotusit" e ndihmon fëmijën të hedhë themelet për një mënyrë të denjë dhe etike për t'u përballur me situatën e vështirë të jetës.

Blej në
amazon-bubble
book

Botim i shtypur

Botim i shtypur

Blini versionin e printuar të librit me dorëzim në vendin tuaj.

"Përralla e Lotusit" e ndihmon fëmijën të hedhë themelet për një mënyrë të denjë dhe etike për t'u përballur me situatën e vështirë të jetës.

Blej në
Blej në book-arrow
amazon-bubble