Media
PauzëLuaj musikën

Përralla e Lotusit - Kreu

Përralla është e mrekullueshme, gjithmonë mund ta dëgjoni; nuk është vetëm për fëmijët, por edhe për të rriturit. Kjo përrallë tregon kriteret e së mirës dhe së keqes, dhe se gjëja më e rëndësishme në Tokë është t'i rezistosh tundimeve.

Caroline N.

Kjo është përralla më e preferuar e mbesës time 3-vjeçare :) Faleminderit për një dhuratë të tillë! Punë e bukur.

Rosina M.

Me të vërtetë e shprehur SHUME mirë dhe një përrallë e mirë shpirtërore !!!!!!!!

Michael T.