Media
PauzëLuaj musikën

Page Title

A mund të hedhim themelet e perceptimit të duhur të botës në

vetëdijen e një fëmije, kështu që ai ose ajo mund të gjejnë një mënyrë për të dalë nga situatat e vështira në jetë?

A është e mundur për të mbrojtur fëmijën nga gabimet në rrugën e jetës në të ardhmen?
Si mund ti mësojmë ata që të tregojë në mënyrë të pavarur të mirën nga e keqja?

"Përralla e Lule Lotus: Udhëtimi i Lotusit të Vogël!" është e para nga një seri përrallash për të mirën që mbizotëron të keqen.

Lotusi i Vogël u kujtua për vlerat e rëndësishme të "Vërtetësisë-Dhembshurisë - Përmbajtjes" dhe arriti të kalojë të gjitha provat në rrugën e saj.

Një përrallë për parashkollorët dhe fëmijët e shkollës elementare dhe prindërit e tyre.

Autore është Lydmila Oryol--Terapiste e te folurit që nga 2001.Ajo praktikon nje praktike të lashtë kineze Falun Dafa që bazohet.

në parimet universale te Vërtetësi-Dashamirësi-Tolerancë që shërben për përmirësimin e mendjes dhe trupit.

Përmes kësaj përralle autori dëshiron të përcjellë bukurinë dhe mençurinë te fëmijët, prindërit dhe të afërmit e tyre.

Na kontaktoni ne:
[email protected]