Luaj musikënPauzë
scripichnyi_kliuch
logo
globus
Luaj musikënPauzë
Shqip
languages
line
world-1

ZAMBAK UJI

Përrallë

Është një histori për Farën e Vogël e cila doli në sipërfaqe te ujit pasi ishte zhytur në fund të Liqenit Magjik.

world-2 seed

Dhe këtu Fara e Vogël takon Thesaret Magjike që e ndihmojnë atë të ngjitet përsëri sipërfaqe.

world-3

VËRTETËSI

është të jesh i hapur dhe i sinqertë, të thuash të vërtetën, të mos mashtrosh në situata të vështira dhe shumë më shumë…

world-4

DASHAMIRËSI

është si të mësosh të mos mendosh keq për të tjerët, të ndash lumturinë tënde, të mbështesësh njerëzit në situata të vështira, për të thënë ""faleminderit"" dhe shumë, shumë më tepër ...

world-5

TOLERANCË

është të kapërcesh vështirësitë, të mësosh të jesh i zellshëm dhe të përfundosh gjërat deri në fund, të respektoni të tjerët dhe shumë më tepër ...

line

ZAMBAK UJI

Përrallë

Është një histori për Farën e Vogël e cila doli në sipërfaqe te ujit pasi ishte zhytur në fund të Liqenit Magjik.

world-1 seed
world-2

Dhe këtu Fara e Vogël takon Thesaret Magjike që e ndihmojnë atë të ngjitet përsëri sipërfaqe.

VËRTETËSI

është të jesh i hapur dhe i sinqertë, të thuash të vërtetën, të mos mashtrosh në situata të vështira dhe shumë më shumë…

world-3
world-4

DASHAMIRËSI

është si të mësosh të mos mendosh keq për të tjerët, të ndash lumturinë tënde, të mbështesësh njerëzit në situata të vështira, për të thënë ""faleminderit"" dhe shumë, shumë më tepër ...

TOLERANCË

është të kapërcesh vështirësitë, të mësosh të jesh i zellshëm dhe të përfundosh gjërat deri në fund, të respektoni të tjerët dhe shumë më tepër ...

world-5