Media
توقفپخش موسیقی

Page Title

آیا می‌توانیم پایه و اساس درک درستی از دنیا را طوری در خودآگاه کودک پایه‌ریزی کنیم که او در زندگی راهی برای بیرون آمدن از موقعیت‌های سخت را پیدا کند؟

آیا امکان دارد از کودک در برابر اشتباهاتِ محتمل در مسیر زندگیِ پیش رو، محافظت کرد؟

چگونه می‌توانیم به او آموزش دهیم که مستقلاً نیکی را از اهریمن تشخیص دهد؟

«داستان گل نیلوفر آبی: سفر نیلوفرآبی کوچولو!» قسمت اولِ مجموعه داستان¬هایی دررابطه با چیرگی خوبی بر اهریمن است.

نیلوفرآبی کوچک، ارزش‌های مهم و اساسیِ «حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری» را به‌خاطر آورد، و قادر شد از پس تمام امتحان‌های مسیرش بر بیاید. داستانی برای کودکانِ پیش¬دبستانی و دبستانی، و برای پدر و مادرها.

نویسنده، لودمیلا اُورِل، از سال 2001 گفتاردرمان بوده است. او روش باستانیِ چینیِ فالون دافا را تمرین می‌کند که براساس اصول «حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری است. این روش در راستای بهبود بدن و ذهن است.

در قالب این داستان، نویسنده قصد دارد زیبایی و خِرد را به کودکان، والدین و خویشاوندان منتقل کند.

ارتباط با ما:
[email protected]