پخش موسیقیتوقف
scripichnyi_kliuch
logo
globus
پخش موسیقیتوقف
فارسی
languages
line
world-1

داستان

گل نیلوفر آبی

داستانی دربارۀ دانه کوچولویی است که پس از غرق شدن در ته دریاچه جادویی، راه بازگشتش به سطح آب را پیدا کرد.

world-2 seed

و در اینجا دانه کوچولو با گنجینه‌های جادویی روبرو می‌شود که به او کمک می‌کنند تا دوباره به سمت سطح آب بالا برود.

world-3

حقیقت

یعنی رو راست و صادق بودن، راستگویی، تقلب نکردن در شرایط سخت و خیلی چیزهای دیگر...

world-4

نیک‌خواهی

یعنی یاد بگیریم دربارۀ دیگران بد فکر نکنیم، شادی خود را با دیگران تقسیم کنیم، از مردم در شرایط سخت حمایت کنیم، گفتن «متشکرم» و خیلی چیزهای دیگر...

world-5

بردباری

یعنی بر مشکلات غلبه کنیم، یاد بگیریم کوشا باشیم و کارها را تا انتها به پایان برسانیم، به دیگران احترام بگذاریم و خیلی چیزهای دیگر...

line

داستان

گل نیلوفر آبی

داستانی دربارۀ دانه کوچولویی است که پس از غرق شدن در ته دریاچه جادویی، راه بازگشتش به سطح آب را پیدا کرد.

world-1 seed
world-2

و در اینجا دانه کوچولو با گنجینه‌های جادویی روبرو می‌شود که به او کمک می‌کنند تا دوباره به سمت سطح آب بالا برود.

حقیقت

یعنی رو راست و صادق بودن، راستگویی، تقلب نکردن در شرایط سخت و خیلی چیزهای دیگر...

world-3
world-4

نیک‌خواهی

یعنی یاد بگیریم دربارۀ دیگران بد فکر نکنیم، شادی خود را با دیگران تقسیم کنیم، از مردم در شرایط سخت حمایت کنیم، گفتن «متشکرم» و خیلی چیزهای دیگر...

بردباری

یعنی بر مشکلات غلبه کنیم، یاد بگیریم کوشا باشیم و کارها را تا انتها به پایان برسانیم، به دیگران احترام بگذاریم و خیلی چیزهای دیگر...

world-5