Музыка коюуТыным
scripichnyi_kliuch
logo
globus
Музыка коюуТыным
Кыргызча
languages
line
world-1

жомок

ЛОТОС ЖӨНҮНДӨ

Окурмандарга Кичинекей Үрөнчө сыйкырдуу көлдүн түбүнө чөгүп кеткенден кийинки басып өткөн жолу тууралуу баяндалат.

world-2 seed

Ал эми бул жерде Кичинекей Үрөнчө ага өйдө көтөрүлүүгө жардам берген Сыйкырдуу Казынага жолугат.

world-3

ЧЫНДЫК

Кантип калп айтпай, чындыкты айтууну, ачык жана чынчыл болууну, оор кырдаалда алдабоону жана дагы көп-көп баалуу кеңештерди айтат...

world-4

БООРУКЕРЛИК

Жамандыкты ойлонбоону, кубанычтарды башкалар менен бөлүшүүнү, башкаларды кыйын кырдаалдарда дайыма колдоону, "ыракмат" же "ыраазымын" деп айтканды үйрөнүүнү жана дагы көп-көп баалуулуктарды үйрөтөт...

world-5

ЧЫДАМДУУЛУК

Кыйынчылыктарды жеңүүгө, тырышчаактыкты жана ишти аягына чейин мыкты бүтүрүүнү үйрөнүүгө, башкалардын сөзүн бөлбөөгө жана башка көптөгөн нерселерге жардам берет...

line

жомок

ЛОТОС ЖӨНҮНДӨ

Окурмандарга Кичинекей Үрөнчө сыйкырдуу көлдүн түбүнө чөгүп кеткенден кийинки басып өткөн жолу тууралуу баяндалат.

world-1 seed
world-2

Ал эми бул жерде Кичинекей Үрөнчө ага өйдө көтөрүлүүгө жардам берген Сыйкырдуу Казынага жолугат.

ЧЫНДЫК

Кантип калп айтпай, чындыкты айтууну, ачык жана чынчыл болууну, оор кырдаалда алдабоону жана дагы көп-көп баалуу кеңештерди айтат...

world-3
world-4

БООРУКЕРЛИК

Жамандыкты ойлонбоону, кубанычтарды башкалар менен бөлүшүүнү, башкаларды кыйын кырдаалдарда дайыма колдоону, "ыракмат" же "ыраазымын" деп айтканды үйрөнүүнү жана дагы көп-көп баалуулуктарды үйрөтөт...

ЧЫДАМДУУЛУК

Кыйынчылыктарды жеңүүгө, тырышчаактыкты жана ишти аягына чейин мыкты бүтүрүүнү үйрөнүүгө, башкалардын сөзүн бөлбөөгө жана башка көптөгөн нерселерге жардам берет...

world-5