Media
ТынымМузыка коюу

Page Title

Азыркы турмуштун жөнөкөй эмес учурунда, кантип дүйнө таануунун туура негиздерин баланын аң сезимине киргизе алабыз?

Келечекте баланы, жашоо жолунда боло турган каталыктардан сактап калса болобу?

Аны өз алдынча жакшыны жамандан айырмалаганга кантип үйрөтсө болот?

«Лотос жөнүндө жомок: Кичинекей лотостун саякаты!» - көп жомоктогудай эле, жакшылык жамандыкты кантип жеңгендиги жөнүндө. Кичинекей лотос, Чоң Лотостун айткан Чындык – Боорукерлик – Чыдамдуулук деген түбөлүк касиеттерди эсинен чыгарбай жолундагы баардык сыноолордон татыктуу өтөт.

Мектепке чейинки жана башталгыч мектеп жашындагы балдар, ошондой эле алардын ата-энелери учун жомок.

Жомокту жазган – Людмила Орел (логопед, балдар менен 2001 – жылдан бери иштейт), Ааламдын Чындык – Боорукерлик – Чыдамдуулук каситтерине таянган байыркы ички дүйнөнү жана денени өркүндөткөн - Фалунь Дафа менен машыгат.

Автор ушул жомок аркылуу биздин балдарга, алардын ата – энесине жана жакындарына баардык сонун каситтерди жана акылмандуулукту жеткизүүгө аракет жасады.

Бизге жазгыла:
[email protected]