Pustiť hudbu Pauza
scripichnyi_kliuch
logo
globus
Pustiť hudbu Pauza
Slovenčina
languages
line
world-1

Rozprávka

o Lotosovom Kvete

Je príbehom o Malom Semienku, ktorému sa podarilo vystúpiť späť na vodnú hladinu po tom, čo kleslo na dno Čarovného jazera.

world-2 seed

„A práve tu sa Malé Semienko stretáva s Čarovnými Pokladmi, ktoré mu pomáhajú vystúpiť späť na hladinu.“

world-3

PRAVDIVOSŤ

„znamená byť otvorený a úprimný, hovoriť pravdu, nepodvádzať v ťažkých situáciách a mnoho ďalšieho…“

world-4

SÚCIT

„znamená naučiť sa nemyslieť si o druhých nič zlé, podeliť sa o svoje šťastie, pomáhať ľuďom v ťažkých situáciach, dokázať poďakovať a mnoho ďalšieho…“

world-5

ZNÁŠANLIVOSŤ

„znamená prekonávať ťažkosti, naučiť sa byť usilovný, dotiahnuť veci do konca, rešpektovať druhých a mnoho ďalšieho…“

line

Rozprávka

o Lotosovom Kvete

Je príbehom o Malom Semienku, ktorému sa podarilo vystúpiť späť na vodnú hladinu po tom, čo kleslo na dno Čarovného jazera.

world-1 seed
world-2

„A práve tu sa Malé Semienko stretáva s Čarovnými Pokladmi, ktoré mu pomáhajú vystúpiť späť na hladinu.“

PRAVDIVOSŤ

„znamená byť otvorený a úprimný, hovoriť pravdu, nepodvádzať v ťažkých situáciách a mnoho ďalšieho…“

world-3
world-4

SÚCIT

„znamená naučiť sa nemyslieť si o druhých nič zlé, podeliť sa o svoje šťastie, pomáhať ľuďom v ťažkých situáciach, dokázať poďakovať a mnoho ďalšieho…“

ZNÁŠANLIVOSŤ

„znamená prekonávať ťažkosti, naučiť sa byť usilovný, dotiahnuť veci do konca, rešpektovať druhých a mnoho ďalšieho…“

world-5