მუსიკის ჩართვაპაუზა
scripichnyi_kliuch
logo
globus
მუსიკის ჩართვაპაუზა
ქართული
languages
line
world-1

ზღაპარი

ლოტოსზე

მკითხველს მოუთხრობს ჯადოსნური ტბის ძირას, ლაფში ჩაფლული პატარა ლოტოსის მარცვლის შესახებ, რომელსაც ტბის ზედაპირისკენ ასვლისას, ხირთულეების გადალახვა მოუხდა.

world-2 seed

ამ გზაზე პატარა მარცვალი უხმობს ჯადოსნურ განძს, რომელიც მას სწორი გადაწყვეტილების მიღებაში ეხმარება.

world-3

ჭეშმარიტება

შეაგონებს მარცვალს, ყველა ცხოვრებისეული სირთულის გადალახვისას იყოს სიმართლისმოყვარული და გულღია. არ მიმართოს საეშმაკო ხრიკებს და არ იცრუოს.

world-4

სიკეთე

ასწავლის მარცვალს ცუდი აზრებისგან განთავისუფლებას, სხვებისთვის სიხარულის გაზიარებას, გაჭირვებაში მყოფთათვის მხარში დგომას. აგრეთვე ასწავლის მადლიერების გამომხატველი სიტყვების თქმას როგორებიცაა: გმადლობთ, მადლობელი ვარ და სხვა...

world-5

მოთმინება

აძლევს რჩევებს, რომლებიც სირთულეების გადალახვაში ეხმარება.. ასწავლის მოთმინებით მოეკიდოს ყველაფერს რასაც აკეთებს: იყოს ბეჯითი, დაასრულოს ყველა დაწყებული საქმე. მოუსმინოს სხვებს ყურადღებით, არ შეაწყვეტინოს სიტყვა და სხვა...

line

ზღაპარი

ლოტოსზე

მკითხველს მოუთხრობს ჯადოსნური ტბის ძირას, ლაფში ჩაფლული პატარა ლოტოსის მარცვლის შესახებ, რომელსაც ტბის ზედაპირისკენ ასვლისას, ხირთულეების გადალახვა მოუხდა.

world-1 seed
world-2

ამ გზაზე პატარა მარცვალი უხმობს ჯადოსნურ განძს, რომელიც მას სწორი გადაწყვეტილების მიღებაში ეხმარება.

ჭეშმარიტება

შეაგონებს მარცვალს, ყველა ცხოვრებისეული სირთულის გადალახვისას იყოს სიმართლისმოყვარული და გულღია. არ მიმართოს საეშმაკო ხრიკებს და არ იცრუოს.

world-3
world-4

სიკეთე

ასწავლის მარცვალს ცუდი აზრებისგან განთავისუფლებას, სხვებისთვის სიხარულის გაზიარებას, გაჭირვებაში მყოფთათვის მხარში დგომას. აგრეთვე ასწავლის მადლიერების გამომხატველი სიტყვების თქმას როგორებიცაა: გმადლობთ, მადლობელი ვარ და სხვა...

მოთმინება

აძლევს რჩევებს, რომლებიც სირთულეების გადალახვაში ეხმარება.. ასწავლის მოთმინებით მოეკიდოს ყველაფერს რასაც აკეთებს: იყოს ბეჯითი, დაასრულოს ყველა დაწყებული საქმე. მოუსმინოს სხვებს ყურადღებით, არ შეაწყვეტინოს სიტყვა და სხვა...

world-5