Media
ПаузаПуснете музика

Page Title

Можем ли да положим основа за правилно възприятие на света в съзнанието на детето, така че то да намира изход в трудни житейски ситуации?

Възможно ли е да предпазим детето от бъдещи грешки в житейския му път?
Как да го научим да различава самостоятелно добро от зло?

„Приказка за Лотоса: пътешествието на Малкия лотос“ е първата от приказна поредица, в която доброто надделява над злото. Малкият лотос е запомнил важните ценности „Истинност-Доброта-Търпение“ и е способен да премине всички изпитания по пътя си.

Приказка за деца в предучилищна и начална училищна възраст, както и за техните родители.

Авторката е Людмила Орел – професионален логопед от 2001 г. Тя се занимава с Фалун Дафа – древна китайска практика за усъвършенстване на тялото и духа, в чиято основа са принципите Истинност-Доброта-Търпение.

Чрез тази приказка авторката иска да разкрие красотата и мъдростта на Фалун Дафа за децата, техните родители и роднини.

Пишете ни на: [email protected]