Пуснете музикаПауза
scripichnyi_kliuch
logo
globus
Пуснете музикаПауза
Български
languages
line
world-1

Приказка

ЗА ЛОТУСА

Това е история за това, как Малкото Семенце си проправи път след като потъна на дъното на Вълшебното езеро.

world-2 seed

И тук Малкото Семенце среща Вълшебни Съкровища, които му помагат да се издигне нагоре.

world-3

ИСТИННОСТ

учи как да говорим истината, да бъдем откровени и честни, да не хитруваме в трудни ситуации, и много много други неща...

world-4

ДОБРОТА

учи как да не мислим за лоши неща, да споделяме с другите своите радости, да подкрепяме околните в трудни ситуации, учи как да казваме "Благодаря" и много много други неща...

world-5

ТЪРПЕНИЕ

помага да се преодоляват трудности, да бъдем усърдни и да довършваме започнатото до края, да не прекъсваме другите когато говорят, и много други неща...

line

Приказка

ЗА ЛОТУСА

Това е история за това, как Малкото Семенце си проправи път след като потъна на дъното на Вълшебното езеро.

world-1 seed
world-2

И тук Малкото Семенце среща Вълшебни Съкровища, които му помагат да се издигне нагоре.

ИСТИННОСТ

учи как да говорим истината, да бъдем откровени и честни, да не хитруваме в трудни ситуации, и много много други неща...

world-3
world-4

ДОБРОТА

учи как да не мислим за лоши неща, да споделяме с другите своите радости, да подкрепяме околните в трудни ситуации, учи как да казваме "Благодаря" и много много други неща...

ТЪРПЕНИЕ

помага да се преодоляват трудности, да бъдем усърдни и да довършваме започнатото до края, да не прекъсваме другите когато говорят, и много други неща...

world-5