Bật nhạcTạm dừng
scripichnyi_kliuch
logo
globus
Bật nhạcTạm dừng
Tiếng Việt
languages
line
world-1

Sự Tích

HOA SEN

Kể cho người đọc về hành trình Tiểu Liên Hoa sau khi rơi đến đáy đã vươn lên trên mặt nước của Hồ Thần Kỳ như thế nào.

world-2 seed

Và tại đây có những Báu Vật Kỳ Diệu giúp Tiểu Liên Hoa vươn lên trên mặt hồ

world-3

CHÂN

giúp chúng ta nói thật, không nói dối, trở nên cởi mở, trung thực, không gian lận ngay cả trong những tình huống khó khăn, và nhiều điều hơn nữa...

world-4

THIỆN

là học cách không nghĩ về điều xấu, chia sẻ niềm vui của mình với mọi người, giúp người khác trong những hoàn cảnh khó khăn, học nói "cảm ơn" và nhiều điều khác nữa..

world-5

NHẪN

giúp vượt qua khó khăn, học cách siêng năng và hoàn thành mọi việc, không ngắt lời người khác khi họ nói và hơn thế nữa...

line

Sự Tích

HOA SEN

Kể cho người đọc về hành trình Tiểu Liên Hoa sau khi rơi đến đáy đã vươn lên trên mặt nước của Hồ Thần Kỳ như thế nào.

world-1 seed
world-2

Và tại đây có những Báu Vật Kỳ Diệu giúp Tiểu Liên Hoa vươn lên trên mặt hồ

CHÂN

giúp chúng ta nói thật, không nói dối, trở nên cởi mở, trung thực, không gian lận ngay cả trong những tình huống khó khăn, và nhiều điều hơn nữa...

world-3
world-4

THIỆN

là học cách không nghĩ về điều xấu, chia sẻ niềm vui của mình với mọi người, giúp người khác trong những hoàn cảnh khó khăn, học nói "cảm ơn" và nhiều điều khác nữa..

NHẪN

giúp vượt qua khó khăn, học cách siêng năng và hoàn thành mọi việc, không ngắt lời người khác khi họ nói và hơn thế nữa...

world-5